Referaty i postery

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania swoich propozycji referatów i posterów związanych z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wykorzystania nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych, geowizualizacji, kartografii w dydaktyce oraz dotyczące kartografii urzędowej. Zapraszamy również do składania propozycji wystąpień nawiązujących do głównego hasła konferencji „Mapa w służbie nauki”.

Wszystkie zgłoszone prezentacje będą kwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji, a Organizatorzy zapewniają wydanie materiałów konferencyjnych ze streszczeniami prezentacji.

Informacje organizacyjne dotyczące form prezentacji:

  • Propozycje (streszczenia) referatów i posterów nie powinny przekroczyć 200 słów
  • W przesyłanych propozycjach wystąpień prosimy zamieścić wzmiankę o preferowanej formie wystąpienia (referat/poster)
  • Czas prezentacji referatu – 15 minut.
  • Dyskusja po każdym referacie – 5 minut.
  • Rozmiar posteru – maksymalnie A0.