Miejsce obrad

Miejscem obrad XL Ogólnopolskiej Konferencji Kartografii będą gościnne wnętrza

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 7–10
50-145 Wrocław