XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna 2017

Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XL Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, organizowanej pod hasłem „Mapa w służbie nauki”, która odbędzie się w dniach 19–20 września 2017 r., we Wrocławiu.

Komitet Naukowy XL OKK:

 • dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. nadzw. UWr - Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr Waldemar Spallek - Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof UAM
 • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw. PWr
 • dr hab Marek Baranowski, prof. IGiK
 • dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW

Tematyka konferencji:

 • nowoczesne technologie pozyskiwania danych przestrzennych
 • nowoczesne metody przetwarzania danych przestrzennych
 • geowizualizacja
 • kartografia urzędowa
 • kartografia a dydaktyka

W związku z przypadającą w sierpniu 2017 roku pierwszą rocznicą śmierci Profesora Władysława Pawlaka, w czasie XL OKK odbędzie się sesja poświęcona naukowemu dorobkowi tego jednego z najwybitniejszych polskich kartografów, współtwórcy wrocławskiej szkoły kartografii, głównego redaktora „Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego”, wieloletniego członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.