XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna 2017


Aktualności:

1 czerwca 2017 r. — Zmiany ważnych terminów! Poniżej znajdziecie Państwo nowe daty.

26 czerwca 2017 r. — rejestracja i przesyłanie streszczeń wystąpień
28 czerwca 2017 r. — kwalifikacja wystąpień konferencyjnych
30 czerwca 2017 r. — wpłata wpisowego


Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XL Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, organizowanej pod hasłem „Mapa w służbie nauki”, która odbędzie się w dniach 19–20 września 2017 r., we Wrocławiu.

Tematyka konferencji:

  • nowoczesne technologie pozyskiwania danych przestrzennych
  • nowoczesne metody przetwarzania danych przestrzennych
  • geowizualizacja
  • kartografia urzędowa
  • kartografia a dydaktyka

W związku z przypadającą w sierpniu 2017 roku pierwszą rocznicą śmierci Profesora Władysława Pawlaka, w czasie XL OKK odbędzie się sesja poświęcona naukowemu dorobkowi tego jednego z najwybitniejszych polskich kartografów, współtwórcy wrocławskiej szkoły kartografii, głównego redaktora „Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego”, wieloletniego członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.